Распределбата на квоти за прво тромесечје ќе се изврши на 03-ти јануари 2019 година согласно заклучокот на Владата на Република Македонија број 44-17/112 од 25.12.2018 година, донесен на 112 – та седница одржана на 25.12.2018 година.

Со оваа Одлука 02-ри јануари 2019 се прогласува за неработен ден за вработените во државните институции.

Барањата за квоти во електронскиот систем ЕХИМ може да се поднесуваат од 01-ви јануари.